ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο  210 3222895

Κολοκοτρώνη 62 Αθήνα

Έκτος όροφος

Ταχυδρομικός κωδικός 10560

Ωράριο λειτουργίας: 10:00 έως 18:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.