ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο  210 4400011

Κολοκοτρώνη 62 Αθήνα

Έκτος όροφος

Ταχυδρομικός κωδικός 10560

Ωράριο λειτουργίας: 10:00 έως 18:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.